Nudimo otvorena i in-house rešenja u sledećim oblastima

Inovativni trening programi prilagođeni specifičnim potrebama klijenata

Razvojne programe sprovodimo u formi: predavanja, obuka, iskustveno-edukativnih radionica i treninga. Naš pristup edukaciji stavlja u fokus lični razvoj učesnika kroz aktivnu participaciju, koja ima za cilj adekvatnu implementaciju veština. Odabrane programske celine sadrže komplekse alata koji se mogu prilagođavati specifičnim potrebama klijenata.

Asertivnost

Najpouzdaniji način komunikacije za razvoj uspešne karijere, timova i poslovanja, jer obezbeđuje taktičnost i adekvatno zauzimanje za sopstvene stavove.

Efektivna poslovna
komunikacija

Veština prenošenja prave poruke, pravoj osobi sa predviđenim i željenim ishodom.

PAC komunikacioni model

Napredni model efikasne i uticajne komunikacije koja vam obezbeđuje uvid u strukturu ličnosti sagovornika i namera koje stoje iza njegovog ponašanja.

Tranzicija na menadžersku poziciju

Trening program namenjen osobama koje se pripremaju za unapređenje na menadžersku poziciju i onima kojima je neophodno da ojačaju svoje veštine rukovođenja.

Menadžer prve linije

Obuka koja će omogućiti menadžerima da vladaju svim potrebnim alatima i upravljaju front line procesom, neophodnim za svakodnevno operativno rukovođenje svojim timovima i poslovanjem.

Upravljanje virtuelnim timom

Kako da ostvarite željene rezultate sa vašim virtuelnim timom kroz povećanje poverenja i odgovornosti.

Upravljanje ličnim i timskim vremenom

Upravljanje vremenom unapređuje način planiranja, postavljanje ciljeva, određivanje prioriteta, donošenje odluka, saradnju, delegiranje, balans između privatnog i poslovnog života.

Delegiranje odgovornosti

Umetnost i nauka delegiranja započinje vašim osećanjem zadovoljstva pri oslobađanju od onoga što kontrolišete.

Veština odlučivanja

Kako da odgovorno donesete optimalne poslovne odluke, kada morate da izaberete jedno od nekoliko dobrih ili loših rešenja.

Upravljanje stresom

Osposobljavanje menadžera za efikasno funkcionisanje u stresnim situacijama, upoznavanje sa transverzalnim veštinama komunikacije, stilovima i strategijama vođenja timova u kriznim situacijama.

Strateško intervjuisanje

Specijalizovani trening program namenjen HR profesionalcima, menadžerima i preduzetnicima, koji će vam pomoći da privučete, prepoznate i zadržite kvalitetne ljude na mnogo efikasniji način.

HR for non HR

Ekspertski program kreiran za potrebe preduzetničkih firmi, malih i srednjih preduzeća u razvoju, koja nemaju oformljenu funkciju ljudskih resursa. Pruža uvid u ključne procese i praktične alate iz oblasti HR-a, koji omogućavaju implementaciju kompanijske strategije.

Strategija komunikacije u procesu promena

Obuka namenjena senior i top menadžerima za uspešno upravljanje promenama u organizaciji koja će omogućiti pozitivne rezultate bez obzira da li je promena inicirana unutrašnjim ili spoljašnjim uzrocima ili potrebama.

Upravljanje projektima

Obuka dizajnirana da učesnicima omogući razumevanje project management procesa, metodologije i najvažnijih alata i tehnika, kao i sticanje praktičnih znanja i njihove primenu u okviru poslovnih aktivnosti.

S&OP proces

S&OP – proces koji omogućava izradu srednjoročnih i dugoročnih planova optimalnog uravnoteženja potražnje i ponude čiji je krajnji rezultat ostvarenje finansijskih ciljeva kompanije.

Scroll to Top