Kalendar otvorenih treninga

za period jul – decembar 2020

Tranzicija na menadžersku poziciju

Datum: 03-04 septembar 2020

Trajanje treninga: 2 dana

Lokacija: Beograd

S&OP - Sales and Operational planning

Datum: 21-22 avgsut 2020

Trajanje treninga: 2 dana

Lokacija: Beograd

Efektivna poslovna komunikacija

Datum: 17-18 septembar 2020

Trajanje treninga: 2 dana

Lokacija: Beograd

Scroll to Top