Ekspertski program kreiran za potrebe preduzetničkih firmi, malih i srednjih preduzeća u razvoju, koja nemaju oformljenu funkciju ljudskih resursa

HR for non HR

Važan korak u ostvarivanju poslovnih ciljeva svake organizacije je uspostavljanje HR funkcije kada broj zaposlenih pređe 30+, kako bi se svi HR procesi objedinili na jednom mestu i na profesionalan način upravljalo zaposlenima i poslovanjem.
HR for non HR је četvorodnevni program dizajniran da obuči pojedince u vašim organizacijama koje pripremate da preuzmu ovu ulogu ili za junior HR profesionalce kojima јe potrebna podrška u savladavanju svih aspekata ove funkcije.
Ovaj program ima za cilj da učesnike upozna sa:
 • Pozicioniranjem HR funkcije i uspostavljanjem HR strategije u skladu sa poslovnom strategijom
 • Uspostavljanjem HR procesa
 • Kompetencijama HR profesionalca

Benefiti treninga

Nakon ove obuke učesnici će biti u mogućnosti da:
 • Razumeju globalne trendove u oblasti ljudskih resursa
 • Razumeju ulogu HR profesionalca i važnost funkcije za uspešno poslovanje organizacije
 • Razviju HR strategiju u skladu sa poslovnom strategijom
 • Planiraju organizacionu strukturu i ljudske resurse
 • lmplementiraju HR procese i alate
 • Samostalno sprovode kvalitetan proces selekcije, intervjuisanja i regrutacije kandidata i daju okvire za on-boarding programe
 • Obučavaju linijske menadžere kako da kreiraju opise radnih mesta
 • Koriste alate za postavljanje profesionalnih i ličnih ciljeva (Performance Management Process) i tehnike adekvatnog davanja povratnih informacija о radnom učinku
 • Upravljaju talentima (razvijanje kompetencija, procena, kreiranje razvojnih i karijernih planova u skladu sa razvojnim procesima organizacije)
 • Razumeju osnove upravljanja nadoknadom
 • Razumeju kako da efektivno upravljaju programom kompenzacija i beneficija
 • Adekvatno sprovode disciplinske procese

Kome je trening namenjen:

Trening “HR for non HR” je ekspertski program kreiran za potrebe:

 • Preduzetnika, direktora, vlasnika koji u svojim organizacijama nemaju oformljenu funkciju ljudskih resursa, a žele da razumeju na koji način će im uvođenje HR funkcije unaprediti poslovanje i smanjiti troškove;
 • Pojedince koji se u svojim organizacijama bave određenim aspektima i aktivnostima koje se tiču ljudskih resursa, a imaju potrebu da ovladaju i u svojim organizacijama na struktuiran način primene ključne procese iz oblasti ljudskih resursa, zajedno sa praktičnim alatima kako bi omogućili implementaciju kompanijske strategije;
 • HR profesionalaca i pojedinaca koji žele da svoju karijeru razvijaju u oblasti upravljanja ljudskim resursima.

Teme koje se obrađuju:

I dan

 • Modul 1: HR funkcija u današnjem poslovnom kontekstu
  (Uloga i odgovornosti HR profesionalca)
 • Modul 2: HR procesi i njihov značaj u životnom ciklusu zaposlenog u organizaciji
  (Privlačenje kandidata, odabir, on-boarding, razvoj i karijera, merenje performansi. nagrađivanje i tranziciia)
 • Modul 3: Uloge i odgovornosti HR menadžera vs. linijskih menadžera u upravljanju ljudima
  (Koučing i mentorstvo, upravljanje radnim učinkom, motivacija i timski rad)

II dan

 • Modul 4: Organizacioni dizajn i struktura
  (Analiza poslovnih procesa i potreba, definisanje organizacione strukture i opisa poslova, evaluacija radnih mesta, razvoj kompetencija, planiranje budžeta)
 • Modul 5: Planiranje zaposlenih, regrutacija i selekcija (Planiranje radne snage, strategija privlačenja kandidata, kreiranje oglasa, odabir kanala oglašavanja, strategija vođenja intervjua, alati za procenu kandidata)

III dan

 • Modul 6: Upravljanje performansama (radnim učinkom)
  (Кljučni HR procesi za upravljanje rezultatima i ostvarenjima, upravljanje talentima, procena razvoja zaposlenih, upravljanje karijernim razvojem)
 • Modul 7: Naknade i benificije zaposlenih
  (Ujednačena procedura plata, tržišta zarada i benchmarking, ukrštanje platnih razreda sa grejdingom pozicija, godišnje usklađivanje plata sa tržištem, hr analitika)

IV dan

 • Modul 8: Organizaciona kultura i komunikacija
  (Definisanje željene kulture, modela ponašanja i komunikacije; razumevanje korelacija između postojeće kulture sa jedne strane i strukture, procesa, tehnologija, komunikacije i vrednosti sa druge strane; interna komunikacija)
 • Modul 9: Zakon о radu i njegova primena
  (Strane u ugovoru o radu, obavezne odredbe zakona, disciplinski postupci, upravljaпje lošim učinkom, savetovanje i upravljanje pritužbama, rešavanje problema u radnom okruženju, raskidi ugovora o radu)

Struktura i trajanje:

Strukturiran je kao četvorodnevni trening program, odvija se kroz 9 modula.
Trening predstavlja kombinaciju predavanja, diskusije, primera iz prakse i studija slučaja iz biznisa, kao i veliki broj praktičnih – interaktivnih vežbi i simulacija primene HR alata u konkretnom organizacionom kontekstu polaznika.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Ukoliko vas zanimaju cene određenih treninga i pogodnosti plaćanja, ili želite da zakažete sastanak i saznate više o uslugama koje pružamo, molimo vas da popunite naš formular i ubrzo ćemo Vas kontaktirati!

Vaše podatke koristićemo isključivo za pružanje informacija u vezi programa iz našeg portolija

Scroll to Top