Planiranje prodaje i operacija (S&OP) ima za cilj kreiranje jedinstvenog poslovnog plana, zasnovanog na konsenzusu prodaje, marketinga, lanca snabdevanja i finansija

S&OP proces

Jedan od najčešćih izazova sa kojim se kompanije suočavaju je takozvani model silosnog  poslovanja, u kome poslovne funkcije (marketing, prodaja, lanac snabdevanja, finansije) nemaju usaglašen proces planiranja koji za cilj ima maksimizaciju poslovnog rezultata kompanije, već su najčešće fokusirane na ostvarivanja vlastitih KPI-eva.
S&OP proces (Planiranje prodaje i operacija) je način za integrisanje zahteva i potreba svih funkcija ostvarivanjem pune vidljivosti poslovnih procesa, što dovodi do minimiziranja neusaglašenosti koje se mogu manifestovati kroz:
 • Propuštene prodaje i smanjen nivo usluge;
 • Povećan rok isporuke;
 • Gomilanje prevelikih zaliha i rizik isteka rokova;
 • Smanjenu profitabilnost , ugrožen cash flow i povećan rizik za  ostvarivanje poslovnog plana kompanije.
Ovaj program ima za cilj da učesnicima omogući:
 • Razumevanje S&OP procesa i benefita njegovog uvođenja kao najvažnijeg aspekta u upravljanju lancima snabdevanja;
 • Savladavanje algoritma, ključnih faza, metodologije i najvažnijih alata za izgradnju i implementaciju S&OP procesa;
 • Predstavljanje Change managment plana implementacije S&OP procesa;
 • Sticanje praktičnog znanja kroz studiju slučaja i pripremu za njegovo kontinuirano poboljšavanje i prilagođavanje promenama;

Benefiti uvođenja S&OP procesa za kompaniju:

Rast prodaje
 • Porast prodaje kroz poboljšan nivo usluge;
 • Smanjen Out of stock;
 • Unapređenje egzekucije lansiranja novih proizvoda;
 • Unapređenje efekata promotivnih aktivnosti.
Smanjenje troškova
 • Smanjenje troškova materijala;
 • Smanjenje troškova operacija i logistike;
 • Unapređenje produktivnosti;
 • Optimizacija fiksnih troškova.
Smanjenje obrtnog kapitala
 • Smanjenje zaliha gotovih proizvoda, poluproizvoda i repromaterijala;
 • Izbegavanje rizika od pogrešnih investiranja u osnovna sredstva.

Benefiti za učesnike obuke:

Nakon ove obuke učesnici će biti osposobljeni za pravilno definisanje i efektivno ostvarivanje poslovnih planova, tako što će da:
 • Ovladaju algoritmaom S&OP procesa i njegovim usklađivanjem sa operativnim procesima kompanije;
 • Jasno razgraniče odgovornosti u okviru različitih funkcija u kompaniji u cilju efektivne implementacije S&OP procesa;
 • Sprovedu implementaciju S&OP procesa sa svim neophodnim alatima;
 • Nakon implementacije budu osposobljeni za maksimizaciju efekata procesa i njegovo kontinuirano poboljšavanje i usklađivanje sa promenama koje imaju uticaj na poslovanje kompanije

Kome je obuka namenjena:

Menadžerima lanca snabdevanja, nabavke, prodaje, marktinga, finansija, izvršnim direktorima i vlasnicima kompanija.

Struktura obuke:

I dan

 • Modul 1: Upoznavanje sa S&OP procesom
  Šta je proces integrisanog poslovnog planiranja. Pet ključnih faza S&OP procesa. Benefiti implementacije i potencijalna ograničenja za uspešnu implementaciju
 • Modul 2:  Preduslovi implementacije S&OP procesa
  Analiza nivoa kompleksnosti poslovanja i zrelosti organizacije. Definisanje neophodnih resursa: ljudskih, organizacionih, informacionih, upravljačkih
 • Modul 3 Algoritam S&OP procesa
 • Segmentiranje portfolija i određivanje jedinstvenih familija proizvoda/usluga;
 • Definisanje ulaznih i izlaznih podataka i informacija za svaku od faza procesa: Product Review, Demand Review, Supply Review, Financial Integration and pre S&OP, Executive Business Review;
 • Definisanje kalendara procesa, KPI i jedinstvenog sistema mera;
 • Definisanje pravila, kontrola i check listi procesa;
 • Merenje efektivnosti procesa i definisanje procedura i načina za kontinuirano unapređenje procesa

II dan

 • Modul 4: Praktična simulacija S&OP ciklusa
 • Analiza performanse portfolia i procena efekata planiranih inovacija i marketinških aktivnosti;
 • Način generisanja usaglašenog neuslovljenog demand-a marketinga i prodaje;
 • Izrada plana snabdevanja koji je sinhronizovan sa demand planom i kojim su uravnoteženi nivo usluge, nivo zaliha i troškovi poslovanja;
 • Finansijska analiza prethodno definisanih planova i utvrđivanje neusaglašenosti sa finansijskim planom kompanije;
 • Priprema S&OP sastanka koja za cilj ima da za sve uočene neusaglašenosti utvrdi strategije njihovog rešavanja i pripremu prezentacije za izvršni S&OP sastanak (Executive Business Review);
 • Praktična demonstracija suštine S&OP procesa, uloge ključnih stakeholder-a, očekivanih izlaza i odluka koje trebaju da proisteknu iz S&OP ciklusa

Struktura i trajanje:

Obuka se odvija kroz 4 modula u ukupnom trajanju od 16h. Osim predavanja i vežbe na studiji slučaja, klijentima se prosleđuju i alati koje mogu koristiti za razvijanje, implementaciju i praćenje procesa u svojim kompanijama.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Ukoliko vas zanimaju cene određenih treninga i pogodnosti plaćanja, ili želite da zakažete sastanak i saznate više o uslugama koje pružamo, molimo vas da popunite naš formular i ubrzo ćemo Vas kontaktirati!

Vaše podatke koristićemo isključivo za pružanje informacija u vezi programa iz našeg portolija

Scroll to Top