Obuka namenjena senior i top menadžerima za uspešno upravljanje promenama u organizaciji koja će omogućiti pozitivne rezultate bez obzira da li je promena inicirana unutrašnjim ili spoljašnjim uzrocima, ili potrebama

Strategija komunikacije u procesu promena

Strategija komunikacije u procesu promena je dvodnevni program kreiran sa ciljem da učesnike upozna sa:
 • Najvažnijim aspektima, metodama i tehnikama upravljanja promenama;
 • Ulozi menadžera, potrebnim veštinama, osobinama i sposobnostima koje su neophodne za uspešno sprovođenje promena;
 • Izradom efektivne strategije komunikacije i sprovođenjem komunikacionog plana.
Promene su danas jedina sigurna pojava u poslovnom svetu. Brzo reagovanje i prilagođavanje su osnova uspešnog poslovanja.
U istoj meri u kojoj je važno prepoznati postojanje potrebe za pokretanjem promena i njihovim adekvatnim upravljanjem, može se reći da je važna i izrada strategije komunikacije, ako ne čak i ključna za uspešnost sprovođenja procesa promena. Pravi izazov svakog menadžera i lidera jeste da savlada inerciju i otpore i stvori takvu klimu kod zaposlenih gde će promene doživljavati kao sopstvenu priliku, a ne kao na pretnju po njih ili njihov položaj.
Efektivna strategija upravljanja promenama mora da bude podržana efektivnom strategijom komunikacije zasnovanoj na pravilnom postavljanju očekivanja i uspešnom upravljanju percepcijama svih zainteresovanih strana tokom čitavog ciklusa promena.

Benefiti treninga

Nakon ove obuke učesnici će biti u mogućnosti da:
 • Primenjuju koncept i metodologiju upravljanja promenama;
 • Jasno definišu svrhu i cilj promene, adekvatno iniciraju procese transformacije, kreiraju i sprovedu detaljan akcioni plan;
 • Identifikuju i obuče agente promena;
 • Planski upravljaju svim fazama procesa promene;
 • Samostalno izrade strategiju komunikacije za sve faze procesa – pre, za vreme i nakon promena i sprovedu detaljan komunikacioni plan;
 • Uspešno upravljaju očekivanjima i otporima, percepcijama svih zainteresovanih strana u ovom procesu, podrže personalnu tranziciju zaposlenih i osnaže novu organizacionu kulturu.

Kome je trening namenjen:

Program “Strategija komunikacije u procesu promena“ je namenjen senior i top menadžerima koji imaju direktnu odgovornost da organizuju i sprovode promene u sopstvenoj organizaciji, HR profesionalcima kao i agentima promena
koji učestvuju u ovom procesu.

Teme koje se obrađuju:

I dan

 • Modul 1: Organizaciona promena
  (Pojam, vrste i klasifikacija promena. Razlozi pokretanja promena, karakteristike i dinamika. Faze procesa, modeli upravljanja i faktori uspešnosti)
 • Modul 2: Iniciranje promena
  (Prepoznavanje uzroka, razvijanje svesti o neophodnosti promena i donošenje odluke o promenama. Primena alata za identifikaciju agenata promena i njihovo angažovanje)
 • Modul 3: Dijagnoza organizacije
  (Metode i alati za prikupljanje i analizu podataka, identifikovanje uzroka promena)
 • Modul 4: Kreiranje vizije i planiranje i organizovanje promena
  (Određivanje aktivnosti, redosleda, nosioca, vremenskog okvira, resursa i tempa. Kreiranje timova i određivanje uloga)
 • Modul 5: Motivisanje zaposlenih
  (Definisanje strategije motivisanja, strategija razvoja i izazivanja nezadovoljstva, informisanja o realnoj situaciji, razvoja pozitivnih očekivanja. Tehnike motivisanja sa ciljem prihvatanja promena)
 • Modul 6: Sprovođenje promena
  (Koraci i aktivnosti procesa sprovođenja promena, upravljanje strukturom moći, personalnom tranzicijom, stabilizacija i kontrola uspešnosti promena)

II dan

 • Modul 7: Strategija komunikacije i proces promena
  (Tri postulata efektivne strategije komunikacije, vrednost komunikacije, tok komunikacije i lična promena. Faze strateške komunikacije)
 • Modul 8: Analiza i ciljevi
  (Modeli i vrste analiza, određivanje motivacionih i informativnih ciljeva)
 • Modul 9: Segmentiranje publike
  (Kriterijumi za segmentiranje publike, definisanje komunikacionih nivoa, segmentacija komunikacije)
 • Modul 10: Revizija komunikacije
  (Metod revidiranja komunikacije, analiza poruke, strategijaprenošenja poruka, kanali komunikacije, preporuke za uspešnu komunikaciju)
 • Modul 11: Komunikacioni plan i evaluacija
  (Izrada i sprovođenje komunikacionog plana. Kriterijumi i metodologija evaluacije komunikacione strategije)

Struktura i trajanje:

Struktuiran je kao dvodnevni trening, odvija se kroz 10 modula u ukupnom trajanju od 14h. Trening uključuje primere i korišćenje studiju slučaja iz biznisa, kao i radioničarski rad uz simulacije realnih primera u organizacionom kontekstu.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Ukoliko vas zanimaju cene određenih treninga i pogodnosti plaćanja, ili želite da zakažete sastanak i saznate više o uslugama koje pružamo, molimo vas da popunite naš formular i ubrzo ćemo Vas kontaktirati!

Vaše podatke koristićemo isključivo za pružanje informacija u vezi programa iz našeg portolija

Scroll to Top