Razumevanje project management procesa, metodologije i najvažnijih alata i tehnika, kao i sticanje praktičnih znanja i njihove primenu u okviru poslovnih aktivnosti

Upravljanje projektima

Ukoliko svoje poslovanje prilagođavate zahtevima i promenama tržišta, pokrećete ili vodite razvojne projekte, plasirate ili razvijate nove proizvode ili usluge, uvodite nove tehnologije, zakonske regulative ili unapređujete radne procese, vi ste u projektu. Svaki privremeni poslovni poduhvat koji ima jasan cilj, rok i budžet, može se tretirati kao projekat.
Gartner vodeća svetska istraživačka i savetodavna kompanija  sprovela je istraživanje objavljeno u Harvard Business Review magazinu, u kome objavljuje da se 70% projekata završi neuspešno. Neuspeh u postizanju koristi od projekta nije zbog pogrešnih rešenja, problem leži u lošem izvršavanju, implementaciji i nedostatku fokusa na upravljanje transformacijama odnosno promenama.
Ova obuka dizajnirana je da učesnicima omogući:
 • Razumevanje šta jeste a šta nije projekat;
 • Razumevanje značaja struktuiranog pristupa projektima;
 • Savladavanje project management procesa, metodologije i najvažnijih alata i tehnika koje se koriste u tim procesima;
 • Sticanje praktičnih znanja i njihovu primenu u okviru realnih poslovnih aktivnosti.

Benefiti treninga

Nakon ove obuke učesnici će biti u mogućnosti da:
 • Primenjuju metodologiju upravljanja projektima;
 • Samostalno upravljaju obimom projekta, vremenom, troškovima, kvalitetom, ljudskim resursima, komunikacijom na projektu, rizicima, nabavkom i zainteresovanim stranama.
 • Prepoznaju prepreke, zamke i izazove koje je neophodno rešavati kako bi jedan projekat bio uspešan;
 • Funkcionalno primenjuju profesionalne alate, tabele i šablone za P.M.
 • Na najmanju moguću meru smanje rizik od neuspešnosti projekta;
 • Dobijeno znanje primenjuju na svim projektima bez obzira na vrstu i obim projekta i tip industrije u kojoj se dešava projektni zadatak

Kome je trening namenjen:

Kurs “Upravljanje projektima” je namenjen svima koji žele sa savladaju tehnike upravljanja projektima: Investitorima, projektnim menadžerima, vođama projektnih timova, članovima timova, stejkholderima.

Teme koje se obrađuju:

I dan

 • Modul 1: Uvod u upravljanje projektima
  (Šta je projekat, faktori uspešnosti projekta, uloge u projektu, projektna ograničenja, glavne faze projekta)
 • Modul 2: Iniciranje projekta
  (Inicijacija, definisanje ciljeva, učesnika i stejkholdera, izrada projektne dokumentacije)
 • Modul 3: Planiranje projekta
  (Planiranje okvira projekta, razumevanje ciljeva, kreiranje WBS-a, sekvenciranje aktivnosti, procena resursa, trajanja, troškova, razvoj rasporeda, budžetiranje, planiranje kvaliteta, ljudskih resursa, komunikacije, rizika, nabavki)

II dan

 • Modul 4: Izvršenje projekta
  (Upravljanje vremenom, troškovima, kvalitetom, projektnim timom, distribucijom informacija, očekivanjima učesnika projekta i stejkholdera)
 • Modul 5: Kontrola projekta
  (Praćenje i kontrola projektnih aktivnosti, integrisana kontrola promena, verifikacija i kontrola okvira projekta)
 • Modul 6: Zatvaranje projekta
  (Faze zatvaranja projekta i izrada finalnog izvešataja)

Struktura i trajanje:

Struktuiran je kao dvodnevni trening, odvija se kroz 6 modula u ukupnom trajanju od 16h.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Ukoliko vas zanimaju cene određenih treninga i pogodnosti plaćanja, ili želite da zakažete sastanak i saznate više o uslugama koje pružamo, molimo vas da popunite naš formular i ubrzo ćemo Vas kontaktirati!

Vaše podatke koristićemo isključivo za pružanje informacija u vezi programa iz našeg portolija

Scroll to Top