Osposobljavanje menadžera za efikasno funkcionisanje u stresnim situacijama, upoznavanje sa transverzalnim veštinama komunikacije, stilovima i strategijama vođenja timova u kriznim situacijama

Upravljanje stresom

Ukupna uspešnost organizacije umnogome zavisi od sposobnosti menadžera da upravljaju ponašanjem zaposlenih, koji se smatraju najznačajnijim resursom za postizanje konkurentske prednosti kompanije. Neophodno je da dobar menadžer bude i dobar lider, a to će između ostalog zavisiti i od njegovih psiholoških karakteristika, spremnosti da se prilagođava okolnostima, fokusiranosti na ostvarenje poslovnih ciljeva, visokog energetskog potencijala i stepena tolerancije na stres.
Menadžeri preferiraju životne i radne stilove koji su uslovljeni njihovim psihološkim sklopom i koji im po njihovom mišljenju obezbeđuju bolje uklapanje u radno okruženje.
Ovaj edukativni program Vam obezbeđuje da na osnovu ličnog modela reagovanja na stres i resursa za postizanje zdrave adaptacije, upravljate stresom u radnom okruženju pomoću Vama bliskih ali uspešnih strategija.
Cilj ovog programa je:
 • Osposobljavanje menadžera za efikasno funkcionisanje u stresnim situacijama, kroz povećanje lične tolerancije na stres, ukazivanjem na negativnu samoprocenu.
 • Upoznavanje sa transverzalnim veštinama komunikacije, efikasnim stilovima i strategijama vođenja timova u kriznim situacijama.

Benefiti treninga

Ovim programom kompanija dobija jače menadžere tolerantnije na stres, koji uspešno upravljaju sopstvenim emocijama, ponašanjem, mišljenjem i vrednostima.Samim tim po principu role model-a uspešno rukovode ljudima, koji ne samo da imitiraju takav uzor već i usvajaju obrazac ponašanja.Preuzimanjem ove uloge menadžeri:
 • Bolje motivišu zaposlene;
 • Podstiči produktivnost svog tima u stresnim situacijama;
 • Smanjuju konfliktne situacije na radnom mestu;
 • Povećavaju mogućnost za ispunjenje rokova;
 • Poboljšavaju proces komunikacije i izgradnju otvorene korporativne kulture.

Kome je trening namenjen:

Menadžerima koji upravljaju timovima i odgovorni su za postizanje vrhunskih rezultata.

Teme koje se obrađuju:

 • Šta je stres. Stres proces (distres i eustres);
 • Stilovi i strategije uspešne konfrontacije sa stresom;
 • Proces inokulacije (kontrolisanja) stresa-SIT tehnika;
 • Kontrola nad reagovanjem i afektom u kriznim situacijama;
 • Transverzalne veštine komunikacije;
 • Razvoj i usvajanje sistemskog pristupa u razumevanju i ostvarivanju pozitivnog uticaja na zaposlene u kriznim situacijama;
 • Promovisanje pozitivnih navika i njihova povezanost sa boljim radnim učinkom;
 • Aerobične vežbe i vežbe relaksacije na radnom mestu.

Struktura i trajanje:

Struktuiran je kao dvodnevni trening u ukupnom trajanju od 12h.
U pripremnoj fazi: U okviru trening grupe sprovodimo dva anonimna upitnika Linkerovog tipa, (određivanja ličnog doživljaja stepena stresa i upitnik za merenje izvora stresa), i testove socijalnog prilagođavanja i profila ličnosti.
Nakon održavanja programa:  Evaluiramo uspešnost merenjem deskriptivnom statistikom i pomoću (TAI) skale za procenu stresa u radnom okruženju kod učesnika.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Ukoliko vas zanimaju cene određenih treninga i pogodnosti plaćanja, ili želite da zakažete sastanak i saznate više o uslugama koje pružamo, molimo vas da popunite naš formular i ubrzo ćemo Vas kontaktirati!

Vaše podatke koristićemo isključivo za pružanje informacija u vezi programa iz našeg portolija

Scroll to Top