Veština prenošenja prave poruke, pravoj osobi sa predviđenim i željenim ishodom

Efektivna poslovna komunikacija

Da bi komunikacija bila efektna, neophodno je poznavati psihologiju ljudi sa kojima komunicirate, okolnosti suprotnog entiteta i sve aspekte vizuelnog, auditivnog i kinetičkog jezika.
Ovaj inovativni trening-program jedinstven po pristupu, metodologiji i efektima koje postiže usmeren je na:
 • razvijanje ličnih potencijala učesnika
 • savladavanje principa, tehnika i alata efektivne komunikacije
bazične veštine uspešnog liderstva, pregovaranja, javnog nastupa, prodaje i napredovanja u karijeri.

Benefiti treninga

Nakon ove obuke učesnici će biti u mogućnosti da:
 • Dostignu viši stepen samopouzdanja u ličnom i profesionalnom nastupu
 • Razumeju barijere i filtere u komunikaciji i kako da njima upravljaju
 • Prenesu svoju poruku jasno i odlučno, izbegnu dvosmislenosti i izvrše željeni uticaj
 • Na adekvatan način prezentuju sebe, sopstvene ideje i posao kojim se bave
 • Da se u svakoj važnoj situaciji povežu sa drugim ljudima koristeći efektivne tehnike postavljanja pitanja, slušanja i govora tela i razumeju njihovu percepciju i sopstveni uticaj na njih
 • Efektivno grade poslovnu mrežu uključujući (pozdravljanje, upoznavanje, predstavljanje i ćaskanje)
 • Donose razumne etičke izbore na osnovu odgovarajućih principa i izgrade veće poverenje u poslovnom svetu

Kome je trening namenjen:

Zainteresovanim pojedincima kojima poslovna pozicija i poslovni uspeh zavise od stepena efektivnosti komunikacije i kojima je neophodno da poboljšaju sopstvene veštine kako bi bolje dopreli do drugih ljudi i izvršili željeni uticaj.

Teme koje se obrađuju:

I dan

 • Modul 1: Razumevanje komunikacije
  (Komunikacioni ciklus, principi i organizacioni kontekst)
 • Modul 2: Šta je efektivna komunikacija
  (Sfere uticaja, benefiti u profesionalnom okruženju, primena i efekti)
 • Modul 3: Barijere u komunikaciji
  (Specifičnost organizacione kulture, rad u internacionalnim timovima, upotreba tehnologija, akronimi specifičnih industrija)
 • Modul 4: Razumevanje lične pozicije i intrapersonalnih barijera
  (Opažanje, perspektiva, empatija i stvaranje impresije. Zauzimanje pozicije i stilovi komunikacije)
 • Modul 5: Aktivno slušanje
  (Dijadna komunikacija, klarifikacija i refleksija. Šest aspekata orjentacije slušaoca. Integracija tehnike postavljanja pitanja u aktivnom slušanju)

II dan

 • Modul 6: Pravila paraverbalne i neverbalne komunikacije
  (Lična i psihologija sagovornika, „čitanje“ skrivenih poruka i gestova)
 • Modul 7: Pravila verbalne komunikacije
  (Jasnost i preciznost poruka, izbegavanje zamki i stvaranje uticaja)
 • Modul 8: Principi efektivne komunikacije
  (Upoznavanje sa različitim modelima efektivne komunikacije i njihovom primenom u zavisnosti od konteksta: javni nastup, intervju, sastanak, delegiranje, kratka konverzacija)
 • Modul 9: Građenje poslovne mreže
  (Ostavljanje prvog utiska, efektivno predstavljanje. Demonstriranje samopouzdnja, kredibilnosti i kompetentnosti, kontrolisanje treme)

Struktura i trajanje:

Trening se odvija kroz 9 modula u formi iskustveno-edukativne radionice u ukupnom trajanju od 14 sati. Može se organizovati kao dvodnevni trening, ili kroz više kraćih radionica u zavisnosti od mogućnost polaznika.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Ukoliko vas zanimaju cene određenih treninga i pogodnosti plaćanja, ili želite da zakažete sastanak i saznate više o uslugama koje pružamo, molimo vas da popunite naš formular i ubrzo ćemo Vas kontaktirati!

Vaše podatke koristićemo isključivo za pružanje informacija u vezi programa iz našeg portolija

Scroll to Top