Najvažnija „stvar“ u komunikaciji jeste da čuješ ono što nije rečeno

PAC komunikacioni model

Dvodnevni program kreiran sa ciljem da učesnike upozna sa naprednim komunikacionim modelom, uz pomoć koga će naučiti da razumeju strukturu ličnosti sagovornika, motive i potrebe koje stoje iza njegovog ponašanja, kako bi komunikacijom postigli visok stepen efikasnosti i uticaja.
PAC model je baziran na teorijskom konceptu i tehnikama transakcione analize, teorije ličnosti i teorije komunikacije, koji se već 4O godina uspešno koristi u oblastima poslovanja, prodaje, obrazovanja, politici i implementira kao model komunikacije u institucijama i kompanijama širom sveta.

Benefiti treninga

Nakon ove obuke učesnici će biti u prilici da:
 • Razumeju kako funkcioniše ličnost i kako ličnost izražavamo kroz komunikaciju
 • „Čitaju „skrivene poruke“ sagovornika i razumeju pozadinu (mišljenje, stavove, potrebe i motive)
 • Analiziraju i unaprede sopstveni stil komunikacije
 • Prilagode svoju komunikaciju različitim vrstama sagovornika, utiču na tok razgovora i postizanje željenog efekta
 • Strateški se odnose prema teškim ponašanjima svojih saradnika, klijenata, zaposlenih
 • Nauče kako da izgrade poverenje, steknu prednost i izvrše željeni uticaj putem komunikacije
 • Da pomoću komunikacije utiču na ponašanje drugih ljudi i stvore produktivne profesionalne i lične odnose

Kome je trening namenjen:

 • Ekspertima i liderima kao alat u ostvarivanju ciljeva i vizije
 • HR profesionalcima: u proceni strukture ličnosti kandidata, medijaciji u spornim interpersonalnim odnosima, za lakšu identifikaciju razvojnih programa i ukoliko rade kao koučevi
 • Preduzetnicima u prodaji i pregovorima, da znaju kako da „pročitaju“, dođu do ključnih informacija od sagovornika i utiču na dalji tok saradnje
 • Supervizorima i menadžerima koji žele da povećaju efikasnost i uticaj u rukovođenju
 • Svakom ko želi da bolje upozna sebe i unapredi veštine efikasne i uticajne komunikacije

Teme koje se obrađuju:

I dan

 • Modul 1: Komunikacija
  (Komunikacija kao proces stvaranja simbola. Zašto imamo potrebu da komuniciramo. Interpersonalna i poslovna komunikacija)
 • Modul 2: Referentni okvir
  (Kako formiramo pogled na svet koji određuje naš komunikacioni stil)
 • Modul 3: PAC model
  (Razumevanje sopstvene i strukture ličnosti sagovornika)
 • Modul 4: Kako ličnost izražavamo kroz komunikaciju
  (Prepoznavanje osnovnih karakteristika verbalne i neverbalne komunikacije – „govora“ različitih delova ličnosti, čitanje i razumevanje konkretnih reči i  fraza koje se koriste, gestova i emocionalnog reagovanja, ponašanja..)

II dan

 • Modul 5: Pravila, vrste i tipologija poruka u komunikaciji
  (3 pravila komunikacije, spoljašnje i unutrašnje transakcije, poruke na socijalnom i psihološkom planu)
 • Modul 6: Tehnike efikasne i uticajne komunikacije
  (Prepoznavanje potreba sagovornika i izgradnja odnosa poverenja, održavanje kontinuiteta u komunikaciji. Izbegavanje i upravljanje konfliktima, izgovorima, odbijanjima, manipulacijama. Pecanje delova ličnosti i preusmeravanje komunikacije u željenom pravcu)
 • Modul 7: Preporuke za razvoj i akcioni plan za unapređenje komunikacije

Struktura i trajanje:

Struktuiran je kao dvodnevni trening, odvija se kroz 7 modula u ukupnom trajanju od 10h. Osim predavanja, podrazumeva veliki broj roll-play vežbi, testove kojima se mere stilovi komunikacije i kriterijumi koji utiču na njih i rad na  primerima iz ličnog iskustava i realnog poslovnog okruženja.
Zatražite ponudu

Zatražite ponudu

Ukoliko vas zanimaju cene određenih treninga i pogodnosti plaćanja, ili želite da zakažete sastanak i saznate više o uslugama koje pružamo, molimo vas da popunite naš formular i ubrzo ćemo Vas kontaktirati!

Vaše podatke koristićemo isključivo za pružanje informacija u vezi programa iz našeg portolija

Scroll to Top